Niek Kloppenburg nieuwe voorzitter DeZ/Witte van Moort


4 januari 2018

Niek Kloppenburg volgt met ingang van 4 januari Bennie Hessing sr. op als voorzitter van damclub Denk en Zet/Witte van Moort. Hessing is meer dan twee termijnen voorzitter van de damclub geweest en had aangegeven dat hij graag een stap terug wilde zetten. Het bestuur is een tijd op zoek geweest en heeft in Niek Kloppenburg een geschikte opvolger voorgedragen. In de bijzondere algemene ledenvergadering van 4 januari hebben de leden ingestemd met de voordracht. Hessing blijft actief als lid binnen het bestuur van de vereniging. 

Bennie Hessing sr. overhandigt de voorzittershamer
 aan de nieuwe voorzitter  Niek Kloppenburg