Marino Barkel verovert wereldrecord kloksimultaandammen

17 mei 2014

In het gemeentehuis van de gemeente Twenterand heeft Marino Barkel in een spannende strijd het wereldrecord kloksimultaan heroverd van de Russische wereldkampioen Alexander Georgiev. Daar waar het oude record stond op 42 partijen, wilde Barkel het wereldrecord aanscherpen door tegen 43 deelnemende spelers te spelen. Bij het kloksimultaandammen speelt de  tijd daarbij een belangrijke factor: de spelers hebben 2 uur voor 50 zetten. Daarnaast moet er minimaal een score van 70% worden gehaald om het record te vestigen.
Na het openingswoord van voorzitter Bennie Hessing, sprak wethouder Binnenmars van de Gemeente Twenterand en Anne Oostra namens de KNDB een kort woordje. De openingszet werd verricht aan het bord van de op papier hoogst gerateerde speler Herman Hilbeirnk. Om iets voor twaalf zette Barkel zijn recordpoging in gang.  De dammer van de Westerhaarse damclub DEZ/Witte van Moort ging voorspoedig van start en bleef in een goed tempo doorspelen. Bij het verstrijken van de eerste tijdcontrole zat Barkel nog steeds ruim boven de norm van 70%. Hij bleef zijn goede spel doorzetten en wist uiteindelijk de beslissende punten in de partij  tegen Niels Meijer uit Borne binnen te halen waardoor hij zich weer wereldrecord mag noemen in de discipline kloksimultaandammen.

Barkel verloor één partij tegen plaatsgenoot Gerrit Bosch,  hij speelde 20 keer remise en  wist 22 partijen in winst om te zetten. Met een percentage van 74,42% heeft Barkel daarmee het oude record verpletterd en heeft hij het wereldrecord weer in handen.
Succesvolle dag sneldammers Witte van Moort op Overijsselse kampioenschappen.

Afgelopen zaterdag werd in Almelo het jaarlijkse Anton Jurg-toernooi, het sneldamkampioenschap van Overijssel, gehouden. Naast dat er voor de Overijsselse titel gestreden werd, kon er voor dit kampioenschap ook deelname aan het Nederlands kampioenschap worden afgedwongen.

Bij aankomst bleek dat de dammers van Witte van Moort het grootste gedeelte van het totale aantal  van 35 spelers met zich mee bracht en in elke categorie een goede kans zou maken op de titel en de plekken voor het NK.

Cat. A.
In categorie A streden 7 dammers om de Overijsselse titel. Namens Witte van Moort speelden Gil Salomé, Bert Aalberts, Eddie Hilberink, regerend sneldamkampioen Gerbrand Hessing en Tomasz Miksa mee. Het deelnemersveld werd gecompleteerd door Jurg en Kolsté uit Almelo. In een dubbele ronde moesten de spelers uit maken wie zich de beste sneldammer 2014 mocht noemen.

Gerbrand Hessing speelde als regerend sneldamkampioen een goed toernooi, maar de punten bleven helaas uit waardoor hij zich tevreden moest stellen met een 5e plaats. Dit in tegenstelling tot Gil Salomé, welke vorig jaar een teleurstellend toernooi kende. Hij mocht zich kronen tot de nieuwe sneldamkampioen! Op een punt achterstand werd Eddie Hilberink zeer verdienstelijk tweede, voor Bert Aalberts. Tomasz Miksa maakte de Witte van Moort-dominantie in categorie A compleet door als 4e te eindigen. Gil en Bert (die de plek van Eddie in neemt) hebben zich hierdoor geplaatst voor het NK Sneldammen!

Cat. B.
In categorie B streden 11 spelers in een rond toernooi om de titel en de 3 plekken voor het NK Sneldammen. Ook hier had Witte van Moort met vier deelnemers (Alex Noppers, Jeroen Schokker, Irene Stegeman en Leonie de Graag) goede kanshebbers op de bovenste plekken.
Jeroen Schokker speelde een sterk toernooi. Met drie overwinningen en een enkele nederlaag resulteerde dit in een keurige (gedeeld) tweede met Irene Stegeman. In de daar op volgende barrage wist Jeroen de winst naar zich toe te trekken en moest Irene genoegen nemen met een nette derde plek.
Alex Noppers had zich een beter begin van het toernooi voorgesteld. Echter wist hij zijn mindere begin te compenseren met nette overwinningen midden in het toernooi waardoor de kans op de bovenste plekken weer toe nam. In een ultieme poging alsnog op het podium te eindigen moest Alex in zijn laatste partij vol voor de winst gaan. Zijn tegenstander wist dit echter te voorkomen waardoor Alex net te kort kwam voor een positie bij de bovenste plekken.
Leonie kende een wisselvallig toernooi waar wellicht meer in had gezeten dan de vierde plek waar ze uiteindelijk op eindigde.
Met dit resultaat heeft Jeroen zich geplaatst voor het NK Sneldammen. Ook Irene en Leonie hebben zich bij de dames geplaatst voor dit NK.

Cat. C.
De C-categorie kende met 17 deelnemers de meeste deelnemers van het totale deelnemersveld. Daarom moesten er eerst voorrondes worden gespeeld om uit te maken wie in de finalepoule mocht strijden om de bovenste plaatsen. Als Overijssels kampioen 2013 was Lars Knol al geplaatst voor de finalepoule. De overige deelnemers van Witte van Moort (Adriaan Noppers, Koert Meuleman, Jeffrey Steen en Bennie Lawant) mochten ook proberen in de finalepoule te komen. Adriaan, Koert en Jeffrey wisten voldoende punten hiervoor te halen en plaatsten zich zodoende. Helaas viel voor Bennie het doek in de voorrondes en ging hij naar de verliezerspoule.

In de finale bleek al snel dat Lars als doel had zijn titel te prolongeren. Alleen Jeffrey kon hem enigszins bij blijven, maar werd uiteindelijk alsnog op gepaste afstand (verdienstelijk) tweede van Lars, die zijn titel dus wist te prolongeren! Beide spelers hebben zich hierdoor geplaatst voor het Nederlands kampioenschap Sneldammen.
Adriaan en Koert hadden in de finalepoule een mindere vorm te pakken dan in de ochtendronde en kwamen zodoende net tekort om ook op het podium te eindigen.


Al met al een zeer succesvolle dag voor damclub Witte van Moort! 

De geplaatste spelers spelen op 14 juni in Utrecht om de Nederlandse sneldamtitel.

Wereldrecordpoging kloksimultaan dammen gemeente Twenterand


Jan Groenendijk herovert jeugddamtitel

5 mei 2014

De 15-jarige Jan Groenendijk uit Wageningen heeft in Westerhaar de NK damtitel bij de junioren herovert op Martijn van IJzendoorn. Beide matadoren eindigden qua puntenaantal op een gedeelde eerste plaats maar op grond van het aantal plus remises werd Jan gekroond als kampioen.
Damclub Denk en Zet/WvM organiseerde voor de 35e maal in successie het NK dammen voor junioren en opnieuw kan men spreken van een groot succes. De partijen dit toernooi lagen op een hoog niveau, er was tot en met de laatste ronde spanning over wie er met de titel van door ging en ook voor de overige plaatsen in het klassement wel fel gestreden i.v.m. de te vergeven plaatsen op het EK en WK bij zowel de junioren als de aspiranten, Arbiter Hans Lucassen had de zaken uitstekend voor elkaar en alle partijen waren live op internet te volgen daar er gespeeld werd op elektronische damborden.
Al in de eerste ronde nam titelverdediger en torenhoge favoriet Martijn van IJzendoorn uit Wateringen de leiding en behield deze tot de laatste ronde. Alleen Jan Groenendijk kon de favoriet volgen ondanks dat hij enkele partijen met voordeel zag verzanden in een zogenaamde plus remise. Uiteindelijk zouden deze partijen de beslissing in dit kampioenschap brengen daar Jan Groenendijk in de laatste ronde Wouter Wolff versloeg en dat de aanval van Martijn van IJzendoorn stuk liep op de verdediging van Pepijn van den Brink. Hierdoor eindigden beide toppers gelijk in puntenaantal en gaven de plus remises de doorslag ten gunste van Jan Groenendijk.

V.l.n.r: 2de plaats: Martijn Van IJzendoorn, Kampioen: Jan Groenendijk,
3de plaats: Pepijn Van den Brink
Tijdens de sluiting sprak wethouder H.Visser van de gemeente Twenterand lovende woorden over zowel de organisatie als de dammers, Hij heeft inmiddels een heel andere kijk gekregen op de damsport waar meer bij komt kijken dan alleen maar een paar schijven te verschuiven. De technisch directeur van de KNDB, Johan Krajenbrink, memoreerde de heer Johan Huls, welke het NK voor junioren naar Westerhaar had gebracht in de tijd dat hij als jeugdspelers ook enkele malen aan dit kampioenschap in Westerhaar had deelgenomen. Hij prees de nog altijd perfecte organisatie en de fantastische sfeer tijdens dit toernooi. Ook vond hij het niveau van de spelers zeer goed. De wereld damtopper Roel Boomstra reikte met een toepasselijk woord de prijzen uit en hij memoreerde de jaren dat hij deelnam aan dit kampioenschap in Westerhaar. Hij erkende dat hij elk jaar het toernooi nog op de voet volgde en als de agenda het toeliet dat hij ook lijfelijk bij het toernooi aanwezig was.
Jeugdvoorzitter Johan van Dijk had het laatste woord en bedankte een ieder , zowel organisatie, gastgezinnen als begeleiders voor de inzet om ook dit toernooi weer een ongelofelijk succes te maken waar men trots op kan zijn.
Ook het komende jaar zal de Westerhaarse damvereniging weer gastheer zijn voor het NK dammen voor junioren 2015.

Eindstand NK dammen voor junioren 2014:
Jan Groenendijk/Wageningen  9-13 (3-0), 2. Martin van IJzendoorn/Wateringen  (0-0), 3. Pepijn van den Brink/Huissen  (0-0), 4. Rick Hakvoort/Wezep  9-10 (0-1), 5. Jitse Slump/Heerlen  9-9  (0-1), 6. Wouter Wolff/Groningen  9-8 (0-0), 7. Jan van der Star/Biddinghuizen  9-7  (1-0), 8. Pim Arts/Dordrecht  9-7 (0-0), 9. Ali Fthalla/Alphen aan den Rijn  9-7 (0-3) en 10. Jannes Kromhout  9-6 (2-1).