Lid worden?

Dammen voor jong en oud bij damclub denk en zet/Witte van Moort


Heeft u (vroeger) weleens gedamd of wilt u voor het eerst kennis maken met het damspel? Dan nodigen wij u van harte uit om op donderdagavond naar ons clubhuis te komen aan de Asterstraat 28 in Westerhaar. Wij spelen op donderdagavond de onderlinge competitie voor senioren. Het clubhuis is vanaf 19.30 uur geopend en u dient uiterlijk om 19.45 uur aanwezig te zijn in verband het met maken van het programma. We streven ernaar om uiterlijk om 20.00 uur te starten met de wedstrijden.  De eerste twee maanden kunt u vrijblijvend kennismaken met onze vereniging en bent u geen contributie verschuldigd.


Jaarlijks organiseert de vereniging een najaarscompetitie van september tot en met december en een voorjaarscompetitie van januari tot en met april. Er wordt gespeeld in 2 groepen. In de maanden mei en juni wordt een zomercompetitie gespeeld, alsook de play-offs om het clubkampioenschap. Tevens wordt er 4x per jaar gesneldamd voor de sneldamcompetitie. Hier wordt een apart klassement voor bijgehouden.


Naast de onderlinge wedstrijden bestaat er ook de mogelijkheid om uit te komen in teamverband. Onze vereniging speelt met 3 tientallen in de Nationale competitie, in totaal 11 zaterdagen per jaar, in de periode van september tot en met februari. Ook komt de vereniging uit in de provinciale clubcompetitie van Overijssel.


Contributie lidmaatschap damclub denk en zet/Witte van Moort


Seniorenlidmaatschap (18 jaar en ouder)                               € 9,50 per maand

Studentenlidmaatschap                                                         € 6,75 per maand

Jeugdlidmaatschap                                                                € 36,00 per jaar

Vriend van denk en zet                                                         € 15,00 per jaar


De senioren contributies worden maandelijks per automatische incasso geïnd.

De jeugdcontributies en bijdrages van de vriendenclub worden jaarlijks per automatische incasso geïnd.


Voor meer informatie kunt u terecht bij penningmeester Gerbrand Hessing.penningmeesterwvm@gmail.com.