Huldiging jubilarissen

6 juli 2013

Tijdens de jaarlijkse bbq werden drie leden van onze vereniging gehuldigd voor hun 40-jarig KNDB-lidmaatschap. Johan van Dijk (lid sinds 01-01-1973), Jan van Nuil (lid sinds 01-04-1973) en Jan Schippers (lid sinds 01-07-1973) kregen van voorzitter Bennie Hessing een tinnen wandbord met gravure uitgereikt. Voor de vrouwen van de jubilarissen was er een mooie bos bloemen. Namens de PODB was secretaris Geert Schuurman aanwezig om alle jubilarissen een speldje uit te reiken voor het 40-jarig KNDB lidmaatschap. Aansluitend konden de aanwezigen buiten aanschuiven voor de bbq op het nieuwe plein achter de damclub.


Straatwerk afgerond

6 juli 2013

Afgelopen weekend is er door diverse vrijwilligers hard gewerkt om rondom het clubgebouw bestrating aan te leggen. Donderdag is er begonnen met het afgraven van de zwarte grond en is er wit zand voor in de plaats gekomen. Vrijdag zijn de bandjes gezet en is er een begin gemaakt met het inleggen van de klinkers. Zaterdag is er met man en macht gewerkt om het straatwerk af te krijgen met een fantastisch resultaat tot gevolg! Rondom het gehele clubgebouw ligt nu straatwerk! Tevens is het hek naast de damclub vervangen door een mooie houten schutting. Een klasse prestatie van alle vrijwilligers die hebben meegeholpen! Het bestuur is bijzonder trots op het geleverde werk en wil alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet!