Zaterdag 8 juli BBQ damclub

26 juni 2017

Op zaterdag 08 juli is er ter afsluiting van het seizoen weer de jaarlijkse barbecue bij de damclub. Alle leden en vriendenclub-leden zijn van harte welkom. De partner is tevens uitgenodigd.
De BBQ start om 18:00 uur. De kosten zijn 10 euro per persoon. De eerste consumptie is voor rekening van de damclub.


De club zal omstreeks 17:00 uur geopend zijn. Opgeven kan tot en met zaterdag 01 juli a.s.. Opgave dient te geschieden bij Gerwin Mollink, degerwinm@hotmail.com of per telefoon: 06-50569803.