Zaterdag 30 juni BBQ damclub

20 juni 2012

Op zaterdag 30 juni is er ter afsluiting van het seizoen weer de jaarlijkse barbeque bij de Damclub. Alle leden en vriendenclub-leden zijn van harte welkom. De BBQ start om 17:30 uur. De kosten zijn 10 euro per persoon. De eerste consumptie is voor rekening van de Damclub.

De club zal omstreeks 16:30 uur geopend zijn.Opgeven kan tot en met woensdag 27 juni a.s.. Opgave dient te geschieden bij Gerbrand Hessing, gerbrandhessing@yahoo.com of per telefoon: 06-55717984.